Dolce La Hulpe logo

Wettelijke informatie

Inleiding tot deze privacyverklaring

DOLCE LA HULPE S.A. met maatschappelijke zetel te Chaussée de Bruxelles 135, 1310 La Hulpe, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0455.986.409 ("DOLCE") geeft om privacykwesties en wil dat u weet hoe wij informatie over u verzamelen, bekendmaken en gebruiken (de "Verwerking"), in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR"). Dit privacybeleid (het "Privacybeleid") beschrijft onze praktijken met betrekking tot de informatie die wij verzamelen via onze websites (de "Websites"), de sociale netwerkpagina's die wij beheren (de "Sociale Netwerkpagina's") en de softwaretoepassingen die wij beschikbaar stellen voor gebruik op of via computers of mobiele toestellen (de "Apps"), die een link naar dit Privacybeleid bevatten, en via een van onze offline activiteiten ("Offline Activiteiten"), zoals wanneer u uw informatie telefonisch verstrekt door onze callcenters te bellen of in persoon (samen, met inbegrip van de Websites, Apps, Sociale Netwerkpagina's en Offline Activiteiten, de "Diensten").Lees het volgende om meer te weten te komen over onze privacy-praktijken.

Wij kunnen "persoonlijke informatie" over u verzamelen (d.w.z. informatie die u identificeert of betrekking heeft op u als identificeerbaar individu), zoals

 • Uw naam
 • Uw postadres (inclusief factuuradres en afleveradres)
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mail adres
 • Uw krediet- of debetkaartnummer
 • Financiële informatie in sommige gevallen
 • Uw sociale netwerk account gegevens
 • Uw vakantie- of reisinformatie en -voorkeuren, zoals de faciliteiten waaraan u de voorkeur geeft, de reisdata en het aantal personen of kinderen dat u vergezelt
 • Speciale behoeften of omstandigheden die uw verblijf kunnen beïnvloeden
 • Uw rijbewijs, door de overheid afgegeven identiteitsbewijs of paspoort
 • Uw geolocatiegegevens
 • Uw voorkeuren voor communicatie, producten of diensten
 • Demografische informatie
 • Uw IP-adres
 • Uw account- of leden-ID

Wij kunnen informatie over u verzamelen tijdens elke interactie tussen u en ons, bijvoorbeeld wanneer :

 • U gebruikt, betaalt of registreert voor een product of dienst
 • U stuurt ons een vraag of een verzoek
 • U gebruikt onze diensten
 • U maakt een reservering
 • U verblijft in een van onze etablissementen
 • U geeft een getuigenis of anekdote, of u geeft een mening of commentaar
 • U neemt deel aan een wedstrijd, prijstrekking of promotionele activiteit
 • U neemt deel aan een getrouwheidsprogramma of een ander programma
 • U "leuk vindt", zich abonneert op, anderszins in wisselwerking staat met of berichten plaatst op een van onze Sociale Netwerkpagina's

Andere informatie die wij over u verzamelen :

 • Cookie : Onze Diensten kunnen "cookies" en gelijkaardige technologieën gebruiken (collectief, "Cookies"). Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de Website naar uw computer worden gestuurd voor tracking-doeleinden en die in een bestand op uw harde schijf worden opgeslagen. Cookies maken het surfen op Internet gemakkelijker door uw voorkeuren op te slaan, zodat wij ze opnieuw kunnen gebruiken om uw volgende bezoek aan onze Website te verbeteren.
 • Een van de doelstellingen van cookies is het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Zij worden bijvoorbeeld gebruikt om de inloggegevens van de gebruiker op te slaan, zodat de gebruiker ze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren.
 • Cookies kunnen worden gedefinieerd als "permanent" of "tijdelijk" (of "sessie"). Permanente cookies slaan de voorkeuren van de gebruiker voor een bepaalde Website op, zodat ze bij volgende surfsessies gebruikt kunnen worden. Zij zijn geldig tot de vastgestelde vervaldatum (tenzij de gebruiker ze voordien verwijdert). Tijdelijke cookies vervallen aan het eind van de sessie van de gebruiker, wanneer de webbrowser gesloten wordt.
  • Cookies worden ook gebruikt voor statistische doeleinden, om te bepalen hoe de site gebruikt wordt. Zij kunnen van ons komen of van derden. Google Analytics : Wij gebruiken Google Analytics om beter te begrijpen hoe deze Website wordt gebruikt door mensen die hem bezoeken en om op interesses gebaseerde reclame in verband met uw Google-account en andere apparaten die u gebruikt te vergemakkelijken. De door het Google Analytics Cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website wordt doorgegeven aan en opgeslagen door Google. Als u niet wilt dat uw activiteiten op deze website door Google Analytics worden gevolgd, kunt u deze voorkeur aangeven door op de volgende link te klikken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
 • Pixels, tags Wij of servers van derden kunnen op deze Website tags of web beacons gebruiken om het aantal gebruikers te tellen dat bepaalde pagina's bezoekt. Deze informatie wordt verzameld en gerapporteerd in geaggregeerde vorm. Wij kunnen het gebruiken om onze marketingprogramma's en inhoud te verbeteren.
 • Andere bronnen : Wij kunnen uw persoonlijke informatie uit andere bronnen ontvangen, zoals openbare gegevensbanken en andere derden. Mobiele toestellen : Wanneer u onze Diensten opent of gebruikt met een mobiel apparaat, kunnen wij informatie verzamelen zoals de unieke identificatiecode van het apparaat en uw locatie. Volg mij niet" signalen: Voorlopig reageren wij niet op "do not track me"-signalen van browsers. Wij wachten op feedback van de belanghebbenden en anderen om normen te ontwikkelen voor de interpretatie van deze signalen. Derden, waaronder onze dienstverleners, kunnen informatie verzamelen over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op verschillende websites, waaronder de onze. Hoe u uw keuze kunt maken wat betreft het verzamelen van informatie over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op sites van derden of via online diensten, kunt u vinden op www.aboutads.info en netwerkadvertising.org.
 • Andere informatie - : Naast alle persoonlijke of andere informatie die u verkiest aan ons te verstrekken op de Diensten, kunnen wij en onze derde dienstverleners een verscheidenheid van nu en in de toekomst ontwikkelde technologieën gebruiken die automatisch bepaalde websitegebruiksinformatie verzamelen telkens wanneer u de Diensten bezoekt of ermee interageert. Deze informatie kan het browsertype, het besturingssysteem, de bekeken pagina, het tijdstip van de dag, de oorsprong van het verzoek, de vorige bekeken pagina en andere soortgelijke gegevens omvatten. Wij kunnen deze gebruiksinformatie voor verschillende doeleinden gebruiken, waaronder het uitbreiden of verbeteren van de Diensten. Bovendien kunnen wij uw IP-adres of een andere unieke identificatie van het toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot het Internet verzamelen, indien van toepassing (hierna gezamenlijk een " Apparaat-ID "). De apparaat-ID is een nummer dat automatisch aan uw toestel wordt toegekend en wij kunnen uw toestel aan de hand van zijn apparaat-ID identificeren. In de loop van de analyse stellen de Gebruiksgegevens ons in staat te bepalen hoe onze Diensten gebruikt worden, met inbegrip van de soorten bezoekers die de Diensten bekijken, het soort inhoud dat het populairst is, het soort inhoud dat u het meest relevant vindt, en het soort bezoekers dat geïnteresseerd is in bepaalde soorten inhoud en reclame. Wij kunnen uw Apparaat-ID of gegevens over websitegebruik in verband brengen met de persoonlijke informatie die u verstrekt.
  Wij gebruiken niet-persoonlijke informatie op verschillende manieren, onder meer om het verkeer op onze site te analyseren, de behoeften en tendensen van onze klanten te begrijpen, gerichte promotieactiviteiten te voeren en onze diensten te verbeteren. Wij kunnen uw niet-persoonlijke informatie op zichzelf gebruiken, of wij kunnen ze samenvoegen met informatie die wij van anderen hebben verkregen. Wij kunnen uw niet-persoonlijke informatie delen met onze filialen en derde partijen om deze en andere doeleinden te bereiken. Wij kunnen onze analyse en bepaalde niet-persoonlijke informatie ook aan derden verstrekken, maar daarbij wordt uw persoonlijk identificeerbare informatie niet vrijgegeven.

Omdat geanonimiseerde informatie geen persoonlijke informatie is, hebben wij het recht ze voor elk doel te gebruiken. Indien wij geanonimiseerde gegevens combineren met persoonsgegevens, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens overeenkomstig dit Privacybeleid.

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken met betrekking tot een van de volgende zaken:

2.1. Onze commerciële transacties met u, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • Om een contract met u te sluiten of uit te voeren
 • Om te antwoorden en te voldoen aan uw verzoeken en vragen
 • Om u administratieve informatie te sturen, zoals informatie over de diensten of een evenement dat u bijwoont
 • Om te antwoorden en te voldoen aan elk verzoek om aankoop of dienst

2.2. In onze rechtmatige zakelijke belangenmet inbegrip van, maar niet beperkt tot:

Om uw ervaring met de diensten te personaliseren door u op maat gemaakte producten en aanbiedingen voor te stellen

 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan sweepstakes, wedstrijden en soortgelijke promoties en om deze activiteiten te verzorgen (voor elk daarvan kunnen aanvullende regels en voorschriften gelden en kan aanvullende informatie staan over hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan)
 • Om het sociaal delen van uw sociale netwerkaccount(s) te vergemakkelijken
 • Om gegevensanalyses en audits uit te voeren, fraude te controleren en te voorkomen, nieuwe producten te ontwikkelen, onze Diensten te optimaliseren, te verbeteren of te wijzigen, gebruikstendensen vast te stellen, het gebruik en de functionaliteit van onze Diensten te controleren, onze voorwaarden te helpen handhaven, onze Diensten te helpen beschermen, de doeltreffendheid van onze promotiecampagnes te bepalen, onze bedrijfsactiviteiten te beheren en uit te breiden
 • Om onze activiteiten of die van onze dochtermaatschappijen of andere derden te beschermen
 • Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, of die van onze Dochterondernemingen, u of anderen te beschermen
 • afhankelijk van uw marketingvoorkeuren en uw toestemming, om u per post, e-mail, telefoon of sms nieuwsbrieven of marketingberichten te sturen waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn, met betrekking tot onze eigen producten en diensten, en namens onze dochterondernemingen of geselecteerde derde partijen

2.3 In overeenstemming met alle toestemming die u eventueel verleend hebt.

U hebt het recht om te weigeren uw toestemming te geven en, indien uw toestemming is gegeven, om die op elk moment in te trekken.

2.4. Voor zover het nodig of passend is voor juridische redenenmet inbegrip van, maar niet beperkt tot:

Volgens de toepasselijke wetgeving

 • Om te voldoen aan gerechtelijke procedures
 • Zoals vereist door overheids- of regeringsinstanties, ook in andere landen dan het land waar u woont
 • Om onze voorwaarden en bepalingen te doen naleven
 • Om ons in staat te stellen de beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de door ons, onze Dochterondernemingen of andere derden geleden schade te beperken

Als u ons geen informatie geeft die wettelijk vereist of noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, kunt u voordelen verliezen of kunnen wij besluiten geen contract aan te gaan of de Diensten niet te verlenen.

Wij kunnen uw informatie als volgt openbaar maken:

 • Dochterondernemingen : Aan elke andere entiteit die, op het moment dat u uw persoonlijke informatie bekendmaakt, direct of indirect door ons gecontroleerd wordt of onder gemeenschappelijke controle met ons staat ("de Dochterondernemingen ") voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden, onder meer onder de rubriek " Waarom en hoe gebruiken wij uw informatie? "Tenzij de toepasselijke wet anders bepaalt. Leveranciers en dienstverleners : Wij kunnen uw informatie doorgeven aan leveranciers en dienstverleners met wie wij samenwerken op de volgende gebieden: reisdiensten, financiële diensten, verenigingen van huiseigenaars, reisverzekering, hosting van websites, gegevensanalyse, verwerking van betalingen, verwerking van bestellingen, levering van informatietechnologie en bijbehorende infrastructuur, klantendiensten, e-maildiensten, verwerking van creditcards, fiscaal en financieel advies, juridisch advies, boekhouding of auditdiensten.
 • Professionele partners, sponsors en andere derden Wij kunnen uw persoonlijke informatie doorgeven aan zakenpartners, co-sponsors van promoties en andere derde partijen om u diensten te verlenen die voor u van belang kunnen zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld uw persoonlijke informatie delen met eigenaars en beheerders van aangesloten en niet-aangesloten hotels en resorts, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurdiensten, en andere derden om boekingen te vergemakkelijken of om producten of diensten aan u te leveren. Wij kunnen ook co-sponsor zijn van promoties, sweepstakes, of andere evenementen met een derde partij en wij kunnen uw persoonlijke informatie delen in verband met deze evenementen. Bovendien kunnen wij uw persoonlijke informatie delen met derde leveranciers die ter plaatse in hotels of resorts gevestigd zijn (bijv. spa, golf, conciërge en restaurants). Indien u bijkomende informatie aan één van deze derden verstrekt, zal die informatie onderworpen zijn aan hun privacybeleid.
 • Forums : Wij kunnen berichten, forums, blogs en andere dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoudssystemen ter beschikking stellen van de gebruikers. Alle informatie die op deze systemen wordt geplaatst wordt openbare informatie en u moet altijd voorzichtig zijn wanneer u besluit persoonlijke informatie bekend te maken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere gebruikers, met inbegrip van websitebeheerders aan wie u informatie verstrekt.
 • Fusie of overname : Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde die een deel van ons bedrijf of het bedrijf van een van onze dochterondernemingen overneemt, hetzij door fusie, consolidatie, afstoting, spin-off of aankoop van alle of een aanzienlijk deel van de activa.
 • Openbaarmaking toegestaan door de wet : Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties, overheids- of regeringsagentschappen, ambtenaren, regelgevende instanties of elke andere persoon of entiteit met de juiste wettelijke bevoegdheid om uw informatie te ontvangen of die een dergelijke ontvangst rechtvaardigt, indien wij daartoe verplicht of gemachtigd zijn door de wet of een juridisch proces, om te reageren op klachten of om onze rechten, belangen, privacy, en/of die van onze Filialen, u of derden te beschermen.

Beveiliging van uw informatie : Wij nemen redelijke maatregelen om de informatie die u ons verstrekt te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang, onthulling, wijziging en vernietiging. Wij hebben passende fysieke, elektronische en beheersprocedures ingevoerd om uw informatie te beschermen en te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of bekendmaking, wijziging en vernietiging. Helaas is geen enkel beveiligingssysteem 100 % onfeilbaar en daarom kunnen wij de veiligheid van alle informatie die u ons via de Diensten verstrekt niet garanderen.

 • Informatie verstrekt namens een derde : Indien u ons informatie over een andere persoon verstrekt, gelieve u ervan te vergewissen dat die persoon u daartoe gemachtigd heeft voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn beschreven.
 • Links naar websites : De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die wij niet beheren. Wij controleren niet hoe deze sites uw informatie verzamelen en wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken, het beleid en de veiligheidsmaatregelen die op deze websites worden toegepast. U moet het privacybeleid van deze andere websites lezen voordat u uw informatie aan hen doorgeeft.
 • Sociale netwerksites : Wij wijzen u erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het verzamel-, gebruiks- en openbaarmakingsbeleid en de praktijken (inclusief gegevensbeveiliging) van andere organisaties zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM en andere ontwikkelaars van toepassingen, aanbieders van toepassingen, aanbieders van sociale netwerkplatforms, aanbieders van besturingssystemen, Wi-Fi-dienstverleners of fabrikanten van apparaten, met inbegrip van persoonlijke informatie die u aan andere organisaties bekendmaakt via of in verband met de Apps of onze Sociale Netwerkpagina's.
 • Wijzigingen in ons privacybeleid : Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien of uw persoonlijke informatie gebruiken voor nieuwe en onverwachte doeleinden die nog niet eerder bekend zijn gemaakt, om ons aan te passen aan veranderingen in de regelgeving of het zakenmilieu, of om te voldoen aan de behoeften van onze klanten en dienstverleners. Bijgewerkte gedateerde versies zullen op de Diensten worden geplaatst. Behoudens andersluidende bepalingen in de toepasselijke wetgeving (bv. met betrekking tot het verkrijgen van uw toestemming voor relevante materiële wijzigingen), zal het gewijzigde Privacybeleid onmiddellijk na het plaatsen ervan van kracht worden.
 • Minderjarigen : Wij verzamelen, bewaren of gebruiken niet bewust persoonlijke informatie van personen jonger dan 18 jaar en geen enkel deel van onze Websites, Sociale netwerkpagina's en Apps is gericht op personen jonger dan 18 jaar. Indien wij per ongeluk persoonlijke informatie van personen onder de leeftijd van 18 jaar verzamelen of bewaren, kunt u verzoeken om verwijdering van dergelijke informatie door contact met ons op te nemen via de contactinformatie in de " Hoe kunt u contact met ons opnemen? "hieronder.
 • Internationale transfers : Als internationaal bedrijf kunnen wij, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, uw informatie doorgeven aan onze Dochterondernemingen of geselecteerde derden buiten het land waar u zich bevindt en op locaties waar de normen voor informatiebescherming anders kunnen zijn (uw informatie kan bijvoorbeeld worden opgeslagen op servers die zich in andere rechtsgebieden bevinden). Wij zullen passende garanties gebruiken met betrekking tot de overdracht en het gebruik van uw persoonlijke informatie, zoals een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, standaardclausules of andere toepasselijke adequaatheidsmechanismen. Als u meer wilt weten over de veiligheidsmaatregelen die wij nemen, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens in de rubriek " Hoe kunt u contact met ons opnemen?"hieronder.
 • Bewaartermijn Bewaartermijn: Wij bewaren uw persoonlijke informatie zo lang als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn bij wet vereist of toegestaan is.
 • Uw marketingvoorkeuren wijzigen : U kunt er te allen tijde voor kiezen geen marketingberichten meer van ons te ontvangen:
  • Door de unsubscribe-functie te gebruiken in de e-mail die wij u sturen; of
  • Door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de rubriek " Hoe kunt u contact met ons opnemen? "hieronder.
 • Herroeping van de toestemming : U kunt de toestemming die u ons hebt gegeven om uw informatie te verwerken, te allen tijde intrekken.
 • Toegang tot uw informatie : Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving hebt u toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u verwerken.

Elk verzoek om toegang tot of kopieën van uw persoonlijke informatie moet schriftelijk worden ingediend door contact met ons op te nemen via de contactinformatie in de rubriek "Contactinformatie" van dit Privacybeleid. Hoe kunt u contact met ons opnemen? "Het is mogelijk dat u gevraagd wordt uw identiteit te bevestigen en nadere bijzonderheden over uw aanvraag te verstrekken. Wij kunnen u vragen uw identiteit te bevestigen en nadere gegevens over uw aanvraag te verstrekken.

 • Correctie van uw informatie : Wij zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die wij over u hebben, nauwkeurig is. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u ons waarheidsgetrouwe, accurate en volledige informatie verstrekt en ons tijdig op de hoogte te brengen wanneer deze informatie verandert. U kunt de correctie vragen van onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke informatie die wij of namens ons in ons bezit hebben, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de rubriek "Contactinformatie". Hoe kunt u contact met ons opnemen?"hieronder.
 • Uw informatie verwijderen In sommige gevallen kunt u ons vragen uw persoonlijke informatie te wissen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de rubriek "Contact". Hoe kunt u contact met ons opnemen? "Wij zullen uw verzoek evalueren en bepalen of de informatie volgens de toepasselijke wetgeving moet worden gewist. Wij zullen uw verzoek evalueren en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving bepalen of wij de informatie moeten wissen.
 • Verzet tegen de behandeling Als u wilt dat wij stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, kunt u dat doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de rubriek "Contact opnemen". Hoe kunt u contact met ons opnemen? "hieronder. Wij zullen uw verzoek beoordelen en op grond van de toepasselijke wetgeving bepalen of wij een reden hebben om de Verwerking voort te zetten.
 • Overdracht van uw informatie In sommige gevallen kunt u uw persoonlijke gegevens ontvangen in een formaat waarmee u ze naar een ander bedrijf kunt sturen of waarmee u ons kunt vragen ze rechtstreeks aan een ander bedrijf over te dragen.
 • Contactgegevens: Indien u na het lezen van dit Privacybeleid vragen, klachten of twijfels hebt over de privacy van uw gegevens, of indien u verzoeken wenst in te dienen in verband met uw persoonsgegevens of meer informatie wenst over de waarborgen die gebruikt worden voor internationale overdrachten, kunt u een e-mail sturen naar lahulpe.privacy@dolce.com of een brief naar :

Dolce La Hulpe Brussel

Attn: Privacy Officer

135, Brusselsesteenweg

1310 Terhulpen (België)

Als u een klacht of bezorgdheid hebt over de manier waarop wij met uw persoonlijke informatie omgaan, zullen wij proberen oplossingen te vinden. U kunt uw klacht of bezorgdheid ook meedelen aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la Presse, 35, 1000 Brussel (www.privacycommission.be) of een andere Europese toezichthoudende autoriteit.

Laatst herzien: MEI, 2018

Winkelwagen

0
image/svg+xml

Geen producten in de winkelmand.

Verder Winkelen